เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม กรณี ขอปล่อยตัวชั่วคราว 2 รายและดำเนินคดี 1 ราย